Η SiEBEN υλοποίησε έργο myPocketBiz Field Service στην εταιρεία MBM Hellas, η οποία καλύπτει όλο το εύρος των υπηρεσιών που σχετίζονται με την Τεχνική υποστήριξη και το Facility Management ενός κτιρίου.

Με την εγκατάσταση του myPocketBiz Field Service οι τεχνικοί της MBM Hellas μπορούν να οργανώσουν αποτελεσματικότερα την εργασία τους έχοντας στα χέρια τους ανά πάσα στιγμή σε ηλεκτρονική μορφή όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Παράλληλα μπορούν να καταγράψουν με κάθε λεπτομέρεια τις εργασίες που έχουν επιτελέσει, διευκολύνοντας με αυτό τον τρόπο την ακριβέστερη κοστολόγηση και τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Επίσης η “on line” επικοινωνία, δίνει τη δυνατότητα για συντονισμό των τεχνικών σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία MBM Hellas επέλεξε να χρησιμοποιήσει 12 άδειες myPocketBiz Field Service με συσκευές Vodafone 1520. Η υπηρεσία υλοποιήθηκε ως Hosted service σε συνεργασία με τη Vodafone.