Στην εταιρεία Softdevisys ανέλαβε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο: «Ανάπτυξη-Εγκατάσταση-Παραμετροποίηση-Υποστήριξη & Συντήρηση Εφαρμογών Λογισμικού & Ψηφιακών Υπηρεσιών των πληροφοριακών συστημάτων της ΕΥΔ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και των Υπηρεσιών που είναι δικαιούχοι και υπάγονται στην Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων για τα έτη 2013-2015».

Αντικείμενο των υπηρεσιών είναι η παροχή ενός φάσματος υπηρεσιών πληροφορικής οι οποίες εξειδικεύονται στα ακόλουθα: α. μηχανογραφική υποστήριξη σε καθημερινή βάση όλων των στελεχών των Ειδικών Υπηρεσιών της Γ.Γ. σε επίπεδο λειτουργικών συστημάτων και λογισμικού συστήματος προσωπικών υπολογιστών. Β. υποστήριξη κατά τη χρήση των εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, γ. τεκμηρίωση, υποστήριξη, συμπλήρωση και αναβάθμιση υφιστάμενων τρίτων συστημάτων λογισμικού.