Η Space Hellas εφάρμοσε τη λύση Deep Packet Inspection της Allot Communications στην Πλαίσιο Computers.

Σκοπός του έργου είναι η καλύτερη αξιοποίηση του εύρους ζώνης του δικτύου, έτσι ώστε να λειτουργούν καλύτερα οι εταιρικές εφαρμογές. Το σύστημα της Allot επιτρέπει την αυτόματη και σε πραγματικό χρόνο εύρεση εφαρμογών και πρωτοκόλλων που επηρεάζουν την απόδοση του δικτύου. Το δίκτυο της Πλαίσιο έχει υλοποιηθεί με τη μορφή αστέρα με κεντρικό σημείο τη Μεταμόρφωση Αττικής και 18 απομακρυσμένα σημεία σε όλη την Ελλάδα.