Η Space Hellas υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για πώληση δικτυακού εξοπλισμού και υπηρεσιών.

Για την υλοποίηση του έργου θα χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός της Cisco Εκτός της Space Hellas προσφορές στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει οι εταιρείες Infoquest και PC Systems. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 315 χιλιάδες ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.