Η Space Hellas υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής για την υλοποίηση του έργου: «Αναβάθμιση δικτύων - προμήθεια εξοπλισμού SIS II για κάλυψη αναγκών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ».

Το τίμημα του έργου ανέρχεται στο ποσό των 894.360 ευρώ με ΦΠΑ, ενώ ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 980.000 ευρώ. Στο διαγωνισμό είχαν καταθέσει προσφορές και δύο ακόμα εταιρείες.