Στην Talent Πληροφορική κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο του Δήμου Ηγουμενίτσας “Adrion – art” του προγράμματος χωρικής συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2013», που αφορά στην παροχή υπηρεσιών εξωτερικού εμπειρογνώμονα.

Η Talent Πληροφορική κατέθεσε την πλέον συμφέρουσα από τεχνικής και οικονομικής άποψης. Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται στις 81.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.