Η Zetes ανέλαβε την υλοποίηση λύσης συλλογής παραγγελιών (picking) με χρήση τεχνολογίας φωνής για την Ελαϊς-Unilever στο καίνουριο κέντρο αποθήκευσης και διανομής στο Σχηματάρι.

Χάρη στην «voice user independent» προσέγγιση, οι χειριστές δεν χρειάζεται πλέον να καταχωρούν το φωνητικό τους προφίλ στο σύστημα, αλλά μπορούν να ξεκινήσουν να χρησιμοποιούν τη λύση άμεσα, χρησιμοποιώντας κατευθείαν τη δική τους φωνή. Επιπλέον, η εφαρμογή 3iVCrystal προσφέρει δύο τύπους φωνητικών διαλόγων, για αρχάριους ή πιο έμπειρους χειριστές και ανάλογα με το επίπεδο της εξειδίκευσής τους, οι χειριστές καθοδηγούνται από περισσότερο ή λιγότερο επεξηγηματικές οδηγίες.

Ως αποτέλεσμα, οι 20 χειριστές της Unilever. Η λύση φωνής διασυνδέεται άμεσα με το SAP μέσω προσαρμοσμένων RFCs. Καθώς χρησιμοποιεί τις βασικές εντολές του SAP, η λύση καταργεί την ανάγκη για ενδιάμεσα λογισμικά με επιπλέον επίπεδα business logic (middleware). Με την προσέγγιση αυτή, η Unilever διατηρεί τη βάση δεδομένων του SAP ως τη μοναδική πηγή πληροφορίας, μειώνοντας την πολυπλοκότητα, το χρόνο της υλοποίησης, αλλά και το συνολικό κόστος του έργου.