Το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (ΓΕΝ) ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από ανοιχτό διαγωνισμό, την υλοποίηση του έργου «Παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης Εξοπλισμού και Λογισμικού Πληροφοριακών Συστημάτων Π.Ν.» στην εταιρεία Cosmos Business Systems.

Το έργο αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης εξοπλισμού και λογισμικού πληροφοριακών συστημάτων Π.Ν. για ένα έτος με δικαίωμα προαιρέσεως για ένα έτος επιπλέον. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 374.000 ευρώ, επιπλέον Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι η προσφορά της Cosmos Business Systems ήταν και η μοναδική προσφορά που καταβλήθηκε.