Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ηρακλείου Αττικής ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο «Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Συστήματος Εξοικονόμησης Καυσίμων και Βελτιστοποίησης της Συλλογής Απορριμμάτων στο Δήμο Ηρακλείου Αττικής», στην εταιρεία AMCO Ολοκληρωμένα Συστήματα Υψηλής Τεχνολογίας Α.Ε.Β.Ε.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 141.700 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.