Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων - Γενικά Αρχεία του Κράτους.

Αφορά την εκτέλεση του έργου: “Προμήθεια και ανάπτυξη ολοκληρωμένου λογισμικού διαχείρισης αρχειακών δεδομένων και μετάφραση του περιεχομένου της τεκμηρίωσης”. Το συνολικό τίμημα του έργου ανέρχεται σε 297.500 ευρώ με ΦΠΑ. Στον σχετικό διαγωνισμό είχαν αρχικά καταθέσει δύο εταιρείες.