Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηριώσης/ Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, έπειτα από ανοικτό διαγωνισμό, την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Λογισμικού CRIS, κωδικός EPSETKD0601» στην εταιρεία Iknowhow.

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη πλατφόρμας CRIS, κατάλληλης τόσο για εγκατάσταση σε επιμέρους ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, όσο και για χρήση σε εθνικό επίπεδο για τη συσσώρευση σχετικού περιεχομένου. Η ανάπτυξη θα πραγματοποιηθεί σε συμβατότητα με βάση κατάλληλα διεθνή πρότυπα διαλειτουργικότητας για συστήματα CRIS. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 120.000 ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α. Σημειώνεται ότι στο διαγωνισμό είχαν κατατεθεί συνολικά 7 προσφορές.