Ο ΟΤΕ υπέγραψε πρόσφατα, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Κρήτης για την εκτέλεση του έργου: «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικών συστημάτων για το Κέντρο Δεδομένων (Data Center) του Πανεπιστημίου Κρήτης στο νέο κτήριο του τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το έργο είναι αξίας 648.880 ευρώ. To έργο περιλαμβάνει εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού, υποδομής Cloud Computing, Virtualization, υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, σύστημα αποθήκευσης δεδομένων και παροχή υπηρεσιών. Θα εγκατασταθούν μεταξύ άλλων hardware των οίκων ΗΡ, VMWare, EMC.