Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέθεσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην εταιρεία Altec Intergration την υλοποίηση του έργου «Μελέτη Αναδιοργάνωσης του Συστήματος Συλλογής και Επεξεργασίας Στατιστικών Στοιχείων της Δικαιοσύνης» της πράξης «Βελτιστοποίηση της Ροής Ποινικής Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας» που υλοποιείται στα πλαίσια του Ε.Π. «Διοικητική Μεταρρύθμιση 2010-2013». Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις 33.000 ευρώ. Σημειώνεται ότι προσφορά είχε καταθέσει και η ένωση εταιρειών Intrasoft International – Quantos.