Η Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, την υλοποίηση του έργου «Κυψέλες Επιχειρηματικότητας - Β’ Φάση (Επέκταση)», στις εταιρείες The Hub, i4G, Dynacomp και Ακμή-KEK.

Η δαπάνη του έργου ανέρχεται στο 1.339.288 ευρώ με Φ.Π.Α. Το έργο αφορά κυρίως στην υποστήριξη νέων που έχουν διακριθεί σε διαγωνισμούς επιχειρηματικότητας μέσω εντατικής επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων, καθώς και στην υποστήριξή τους για να πραγματοποιήσουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια. Στην Β’ φάση θα δημιουργηθούν 4 τουλάχιστον Κυψέλες Επιχειρηματικότητας.