Υπεγράφη μεταξύ της ένωσης εταιρειών 01 Solutions Hellas-Optis και του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ανάπτυξη Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Χρονοσήμανσης και Παροχής Υπηρεσιών Υποστήριξής της».

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής Χρονοσήμανσης που θα σχεδιαστεί και θα υλοποιηθεί θα αποτελεί έναν τρόπο λήψης βεβαίας χρονολογίας από τους καταθέτες έργων που ενδέχεται να προστατεύονται με δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικό. Είναι μία μέθοδος που εφαρμόζεται σε χώρες του εξωτερικού, τόσο στις Η.Π.Α. όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία κ.α.). Όλη η διαδικασία θα γίνεται ηλεκτρονικά, πλήρως αυτοματοποιημένα. Σε κανένα σημείο της διαδικασίας δεν θα απαιτείται φυσική παρουσία των καταθετών στον ΟΠΙ.

Οι καταθέτες θα ολοκληρώνουν τη διαδικασία από τον προσωπικό τους υπολογιστή. Η υπηρεσία θα λειτουργεί 24×7 και η πρόσβαση σε αυτήν δεν θα έχει γεωγραφικό περιορισμό. Αντικείμενο του έργου είναι ο σχεδιασμός, υλοποίηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία του συστήματος Χρονοσήμανσης του ΟΠΙ,  η εκπαίδευση των χρηστών του ΟΠΙ,  καθώς και η υποστήριξη του συστήματος για δυο έτη μετά την παράδοση του έργου, που θα διασφαλίζει την απρόσκοπτη διαρκή και αδιάλειπτη λειτουργία του συστήματος