Το Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, μετά από ανοιχτό διαγωνισμό, αποφάσισε την ανάθεση του έργου «Στο Λουτρό: ένα ταξίδι στο σώμα και την ψυχή», δημιουργία εικονικής/ βιωματικής έκθεσης για την καθαριότητα και τον καλλωπισμό του σώματος στο Λουτρό των Αέρηδων» στην ένωση εταιρειών Postscriptum Πληροφορική - Radiant Technologies.

Το έργο αποτελείται από πέντε βασικές ενότητες δράσεων: 1. Δράσεις υποδομής, στις οποίες περιλαμβάνονται περιορισμένη ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και επεξεργασία τεκμηρίων του ΜΕΛΤ, καθώς και συγγραφή ειδικών κειμένων για τις διαδικτυακές εφαρμογές, 2. Δημιουργία Εικονικού Μουσείου, 3. Δημιουργία Βιωματικού Τμήματος του έργου, 4. Δράσεις δημοσιότητας και 5. Πιλοτική λειτουργία. Η συνολική αξία της σύμβασης είναι 236.898 ευρώ συν Φ.Π.Α. 23%. Σημειώνεται ότι η προσφορά που κατατέθηκε από την ένωση εταιρειών Radiant και Postscriptum ήταν και η μοναδική που κατατέθηκε.