Ο Όμιλος Printec και η Tonbeller AG ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση του κεντρικού συστήματος για την αποτελεσματική αντιμετώπιση περιστατικών ξεπλύματος χρήματος σε όλες τις θυγατρικές της Alpha Bank στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ο Όμιλος Alpha Bank εγκατέστησε το σύστημα προστασίας, το οποίο σχεδιάστηκε για να προστατεύσει τα περιουσιακά στοιχεία και τη φήμη του Ομίλου στις θυγατρικές του Alpha Bank Albania SHA, Alpha Bank Bulgaria, Alpha Bank AD Skopje, Alpha Bank Romania και Alpha Bank Srbija AD, μέσω της Alpha Supporting Services, τον πάροχο υπηρεσιών Πληροφορικής του Ομίλου. Μετά από την αξιολόγηση διαφόρων συστημάτων, η Alpha Bank, επέλεξε το Siron Compliance Solutions της Tonbeller, η Printec ανέπτυξε ειδικό λογισμικό για τις ανάγκες του έργου, ενώ η υποδομή έχει εγκατασταθεί και διαχειρίζεται κεντρικά στην Ελλάδα από την Alpha Bank.