Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ κατακύρωσε, σύμφωνα με πληροφορίες, στην ένωση εταιρειών Tredit - Future Intelligence το έργο παροχής υπηρεσιών για την Υλοποίηση Δράσεων της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στο πρόγραμμα FUTUREMED – Freight and passengers supporting infomobility systems for a sustainable improvement of the competitiveness of port-hinterland systems of the MED, εγκεκριμένο στο πλαίσιο του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας MED 2007-2013.

Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στις 137.250 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.