Η iknowhow υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Λεσβου σύμβαση για την εκτέλεση του έργου: «Ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού πλούτου της Μονής Λειμώνος Λέσβου με τη χρήση νέων τεχνολογιών».

Το έργο, προϋπολογισμού 245.000 ευρώ, στοχεύει στην τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και προβολή μέσω της δημιουργίας ενός Διαδικτυακού portal το οποίο θα προβάλει τους πολιτιστικούς θησαυρούς της Μονής Λειμώνος με τη χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής (ψηφιακές φωτογραφίες, video, τρισδιάστατες παρουσιάσεις σε μορφή QTVR) καθώς και στη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από επισκέπτες και ειδικούς ερευνητές για να αποκτήσουν πρόσβαση στα τεκμήρια που διαθέτει η βιβλιοθήκη της Μονής. Στο σχετικό διαγωνισμό είχε υποβάλλει προσφορά άλλη μια εταιρεία.