Η Space Hellas υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Δήμο Κάτω Νευροκοπίου για την «Προμήθεια Εξοπλισμού και Ανάπτυξη Δημιουργικού για το Εκθεσιακό Πρόγραμμα στο Μνημείο/Μουσείο Λίσσε στο πλαίσιο του έργου Walking into a future of no borders’ με ακρωνύμιο έργου WIF-NB». Στο πλαίσιο του έργου προβλέπεται η δημιουργία ενός Μουσείου/Θεματικού Πάρκου βασισμένου στα κατάλοιπα του Οχυρού Λίσσε.

Το Oχυρό βρίσκεται κοντά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, στο υψίπεδο του Νευροκοπίου, στον ομώνυμο Δήμο του Νομού Δράμας. Η δημιουργία του Πάρκου σε συνδυασμό με άλλες δράσεις που θα υλοποιηθούν στο οροπέδιο θα αποτελέσουν έναν τουριστικό πόλο έλξης στην ευρύτερη περιοχή.

Το παρόν έργο αφορά στην προμήθεια του εξοπλισμού και των κατασκευών, καθώς και στην ανάπτυξη του δημιουργικού για το εκθεσιακό πρόγραμμα του Μουσείου/Θεματικού Πάρκου των Οχυρών Λίσσε. Η αξία του έργου ανέρχεται σε 667.243 ευρώ με ΦΠΑ. Η Space Hellas ήταν και η μόνη που κατέθεσε προσφορά στο συγκεκριμένο διαγωνισμό.