Η Intrasoft International -μέλος του ομίλου Intracom IT Services- ανέλαβε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δύο τμήματα (Lots) από μία σύμβαση-πλαίσιο που θεωρείται από τις μεγαλύτερες στην αγορά παροχής υπηρεσιών τεχνολογίας των πληροφοριών (ΤΠ) της ΕΕ.

Η συνολική αξία των δύο τμημάτων (Lots) είναι 68 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της Intrasoft ανέρχεται σε 46 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο είναι τέσσερα χρόνια με δυνατότητα επέκτασης για ένα χρόνο. Σε αυτήν την περίπτωση, η συνολική αξία των δύο ανατεθέντων τμημάτων (Lots) αναμένεται να ανέλθει στα 85 εκατ. ευρώ, ενώ η συμμετοχή της Intrasoft θα φτάσει τα 58 εκατ. ευρώ. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο – με έδρα τις Βρυξέλλες, το Στρασβούργο και το Λουξεμβούργο – είναι το θεσμικό όργανο που αντιπροσωπεύει τους πολίτες των κρατών μελών της Ε.Ε. και αποτελεί το σημαντικότερο νομοθετικό όργανο της Ε.Ε.

Στο πρώτο ανατεθέν τμήμα (Lot 6), η Intrasoft ηγείται της σύμπραξης σε συνεργασία με την IBM, ενώ στο άλλο ανατεθέν τμήμα (Lot 3), η Intrasoft συμμετέχει σε σύμπραξη με την Aubay και τη CTG Luxembourg. Κατά την υλοποίηση των δύο τμημάτων (Lots), πάνω από 100 ειδικοί ΤΠ θα εργαστούν με σκοπό την ανάπτυξη ποικίλων συστημάτων πληροφοριών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, και την παροχή υποστήριξης χρηστών, στους διάφορους δικτυακούς τόπους του Κοινοβουλίου.

Η Intrasoft International συνεργάζεται με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για πάνω από 10 χρόνια και διαθέτει μία εξειδικευμένη ομάδα με πάνω από 50 ειδικούς, οι οποίοι έχουν πολύ καλή γνώση των διεργασιών και των βασικών συστημάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Intrasoft International ασχολείται επί του παρόντος, όσον αφορά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με δραστηριότητες ανάπτυξης εφαρμογών μείζονος σημασίας, και η νέα σύμβαση θα δώσει τη δυνατότητα στην εταιρεία να συνεχίσει να παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου στον πελάτη της.