Ένα σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα Business Intranet ολοκλήρωσε το τμήμα Web Services της RDC Informatics, για το δίκτυο στεγνοκαθαριστηρίων 5ΰSec.

Προκειμένου να αναβαθμίσει ριζικά τον τρόπο υποστήριξης, διαρκούς εκπαίδευσης και ενημέρωσης του δικτύου συνεργατών της, η 5Sec Hellas AE ανέθεσε στην RDC Informatics το σχεδιασμό και την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος 5Sec Partners’ Intranet, το οποίο παρέχει πλέον στους συνεργάτες του δικτύου 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο τις κάτωθι υπηρεσίες:

α) Προβολή διαθέσιμων προϊόντων και λήψη παραγγελιών για όλα τα απαραίτητα προϊόντα για τη λειτουργία των καταστημάτων, από αναλώσιμα υλικά μέχρι υλικό διαφήμισης και προώθησης,
β) Ψηφιακή ενημέρωση με δημοσίευση νέων και ανακοινώσεων για όλες τις δραστηριότητες του δικτύου,
γ) Διαρκή υποστήριξη και εκπαίδευση διαμέσου συστήματος download center για την ελεγχόμενη διανομή εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, τη διανομή υλικού marketing και προωθητικών ενεργειών κλπ,
δ) Άμεση ενημέρωση με χρήση συστήματος Instant Μessaging από την κεντρική διοίκηση προς τα μέλη του δικτύου συνολικά ή μεμονωμένα και
ε) Ολοκληρωμένο σύστημα άμεσης επικοινωνίας με τους υπεύθυνους υποστήριξης του δικτύου αλλά και όλα τα στελέχη της κεντρικής διοίκησης της εφαρμογής μέσω e-mail. Στο σύστημα 5Sec Partners’ Intranet έχει ενσωματωθεί η πλατφόρμα λογισμικού για e-Business, Business On Line της RDC Informatics.