Η Innova, επίσημος μεταπωλητής των προϊόντων και λύσεων ασφαλείας της Check Point στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Adacom, επίσημο διανομέα της Check Point για την Ελλάδα και την Κύπρο, εγκατέστησαν την λύση ασφαλείας για το συνολικό δίκτυο της Τηλέτυπος.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συσκευών τύπου Check Point Firewall UTM-1 2070 TS3 για την ασφαλή διασύνδεση του δικτύου του οργανισμού. Οι συσκευές Firewall της Check Point Total Security παρέχουν throughput το οποίο φτάνει μέχρι και τα 14 Gbps, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν προστασία των εταιρικών πόρων από κακόβουλες επιθέσεις σε επίπεδο  εφαρμογής, antivirus, webfiltering, VPN, IPS και anti-spyware.

Επιπροσθέτως εκμεταλλευόμενη την δυνατότητα υλοποίηση κεντρικοποιημένης διαχείρισης, ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος κτήσης ενώ παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωμένης καταγραφή της κίνησης του δικτύου της εταιρείας και περαιτέρω ανάλυσης αυτής, βάσει των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης SOX. Η τάξη μεγέθους του έργου ανέρχεται στα 60.000 δολάρια ενώ η χρονική διάρκεια υλοποίησής του ήταν 10 μέρες.