Η Pronet, σε συνεργασία με την Adacom, εγκατέστησαν τη λύση ασφαλείας για το συνολικό δίκτυο της Servier Hellas.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συσκευών τύπου Check Point Firewall UTM-1 270 TS3 για την ασφαλή διασύνδεση του δικτύου του οργανισμού. Οι συσκευές Firewall της Check Point Total Security παρέχουν throughput το οποίο φτάνει μέχρι και τα 14 Gbps, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν προστασία των εταιρικών πόρων από κακόβουλες επιθέσεις σε επίπεδο  εφαρμογής, antivirus, webfiltering, VPN, IPS και anti-spyware. Επιπροσθέτως εκμεταλλευόμενη την δυνατότητα υλοποίηση κεντρικοποιημένης διαχείρισης, ελαχιστοποιείται το συνολικό κόστος κτήσης ενώ παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωμένης καταγραφή της κίνησης του δικτύου της εταιρείας και περαιτέρω ανάλυσης αυτής, βάσει των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης SOX.