Η Space Hellas, επίσημος μεταπωλητής των προϊόντων και λύσεων ασφαλείας της Check Point, σε συνεργασία με την Adacom, επίσημο διανομέα της Check Point για την Ελλάδα και την Κύπρο, εγκατέστησαν τα προϊόντα ασφαλείας στο εταιρικό δίκτυο της Παγκρήτιας Τράπεζας.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση δύο συσκευών τύπου Check Point Firewall UTM-1, σε σύνδεση υψηλής διαθεσιμότητας και καταμερισμού φορτίου. Οι συσκευές Firewall της Check Point παρέχουν throughput, το οποίο φτάνει μέχρι και τα 14 Gbps, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ποιότητα υπηρεσίας (Quality of Service)  και προστασία των εταιρικών δικτυακών εξυπηρετητών από κακόβουλες επιθέσεις.

Τέλος, σε συνδυασμό με τη λύση Check Point Eventia Suite παρέχονται εκτενείς αναφορές για τη κίνηση του εταιρικού δικτύου της τράπεζας, καθώς και ειδοποιήσεις για πιθανές κακόβουλες επιθέσεις σε αυτό, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την απαραίτητη κανονιστική συμμόρφωση  σε θέματα καταγραφής της κίνησης του εταιρικού δικτύου.