Η Space Hellas, επίσημος μεταπωλητής των προϊόντων και λύσεων ασφαλείας της Check Point στην Ελλάδα, σε συνεργασία με την Adacom, επίσημο διανομέα της Check Point για την Ελλάδα και την Κύπρο, εγκατέστησαν την λύση ασφαλείας της Check Point Software Technologies για την προστασία του συνολικού δικτύου του στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το έργο αφορά στην εγκατάσταση συσκευών τύπου Check Point Firewall UTM-1 2070 TS1 για την ασφαλή διασύνδεση του δικτύου του Πανεπιστημίου. Οι συσκευές Firewall της Check Point Total Security παρέχουν throughput, το οποίο φτάνει μέχρι και τα 14 Gbps, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν προστασία των εταιρικών πόρων από κακόβουλες επιθέσεις σε επίπεδο  εφαρμογής, antivirus, webfiltering, IPS και anti-spyware.

Επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωμένης καταγραφής της κίνησης του δικτύου της εταιρείας και περαιτέρω ανάλυσης αυτής, βάσει των διεθνών προτύπων συμμόρφωσης SOX.