Η Dataplex, σε συνεργασία με την Adacom, εγκατέστησαν την λύση ασφαλείας για το συνολικό δίκτυο του διεθνούς αεροδρομίου Αθηνλων, Ελ. Βενιζέλος.

Το έργο αφορά την εγκατάσταση συσκευών τύπου Check Point Firewall UTM Power 5070, για την ασφαλή διασύνδεση του δικτύου του οργανισμού. Οι συσκευές Firewall της Check Point Total Security παρέχουν throughput το οποίο φτάνει μέχρι και τα 14 Gbps, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν προστασία των εταιρικών πόρων από κακόβουλες επιθέσεις σε επίπεδο  εφαρμογής, antivirus, webfiltering, VPN, IPS και anti-spyware. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα συγκεντρωμένης καταγραφή της κίνησης του δικτύου της εταιρείας και περαιτέρω ανάλυσης αυτής, βάσει των προτύπων SOX. Το κόστος του έργου ανέρχεται στα $50,000 δολάρια ενώ ο χρόνος υλοποίησης ήταν 15 ημέρες.