Η Qualisys Software εγκατέστησε στην Generali Hellas το λογισμικό SugarCRM Enterprise, ενώ παράλληλα υλοποίησε «γέφυρες» για την ενοποίηση με τα υπάρχοντα συστήματα BASIS, THESIS και IBM AS/400 για την κάλυψη των αναγκών τους.

Το SugarCRM είναι σύστημα διαχείρισης πελατών που αποτελεί τον οδηγό για την παρακολούθηση και επίτευξη οριακών πωλήσεων, την υποστήριξη και το marketing, δημιουργώντας αποτελεσματικές επαγγελματικές σχέσεις. Προσαρμόζεται εύκολα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον, προσφέροντας μια από τις πιο αξιόπιστες, οικονομικές και αποδοτικές λύσεις διαχείρισης πελατειακών σχέσεων. “

Η λύση SugarCRM, έχει βελτιώσει την αποδοτικότητα των πωλήσεων, τον χρόνο απόκρισης στα αιτήματα και τις πληροφορίες των πελατών. Έχουμε τώρα την διαχείριση και τον έλεγχο όλων των δραστηριοτήτων σχετικά με τις πωλήσεις και τους πελάτες μας” είπε ο Δημήτρης Μελεξόπουλος, Διευθυντής Πωλήσεων Γενικών Ασφαλίσεων της Generali Hellas. H Qualisys Software είναι ο επίσημος αντιπρόσωπος της SugarCRM στην Ελλάδα και στην Κύπρο.