Στην εταιρεία Smartl κατακυρώθηκε, σύμφωνα με πληροφορίες, διαγωνισμός του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων «Διόφαντος» για το έργο: «προμήθεια υπηρεσιών ενοικίασης – χρήσης πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης για τις ανάγκες του Υποέργου 2 «Ανάπτυξη Επιστημονικών και Τεχνολογικών Εργαλείων, Εγκατάσταση και Λειτουργία Συστημάτων και Υποδομών Υλοποίησης της Πράξης», των πράξεων με γενικό τίτλο «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη».

 Η εταιρεία κατέθεσε την χαμηλότερη προσφορά, ήτοι 44.218 ευρώ. Στο διαγωνισμό είχαν επίσης καταθέσεις προσφορές και οι 01 Πληροφορική και Παναγιώτης Οικονόμου & ΣΙΑ. Η Smartl θα χρησιμοποιήσει πλατφόρμα Blackboard Collaborate Web Conferencing.