Με επιτυχία ολοκληρώθηκε το έργο εγκατάστασης και παραμετροποίησης των λύσεων δικτυακής ασφάλειας στις υποδομές δικτύου της Cretan Holidays SA.

Με την τοποθέτηση των συστημάτων xUTM της gateProtect, η Cretan Holidays προστατεύει το κεντρικό τοπικό δίκτυο από εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, μέσω Application Level Firewall, Intrusion Prevention System/ Intrusion Detection System, Anti-Virus/SPAM Gateway, Web content filtering, DMZ, Connection Tracking, Single Sign on κ.α. Μέσω Traffic Shapping και QoS, το Internet Bandwith μοιράζεται ομοιόμορφα σε όλους τους χρήστες του δικτύου, ενώ η xUTM GPA-250, μέσω τεχνολογίας VPN-IPSec & SSL, αναλαμβάνει ρόλο κεντρικού κόμβου διασύνδεσης VPN με τα υποκαταστήματα και τους εξωτερικούς συνεργάτες διασφαλίζοντας την ακεραιότητα των δεδομένων.