Η εταιρεία AVMap GIS A.E. υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Δήμο Κορυδαλλού για το έργο "Πολυχρηστικο GIS για την εξυπηρέτηση των τεχνικών υπηρεσιών και των πολιτών του Δήμου Κορυδαλλού".

Το προτεινόμενο περιλαμβάνει τη καταχώριση των δεδομένων του Δήμου  (πολεοδομικών, οικονομικών, χρήσεων γης, δικτύων υποδομής, έργων) στο σύστημα, τον εξοπλισμό του Δήμου με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές για την πλήρη αυτοδύναμη λειτουργία του, τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων και εισαγωγής νέων στοιχείων από τους χρήστες, την παροχή εκπαίδευσης και συνεχούς υποστήριξης για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του συστήματος.

Επίσης πρόκειται να λειτουργήσει σύστημα διαχείρισης στόλου οχημάτων του δήμου Κορυδαλλού. Το τίμημα της σύμβασης ορίστηκε στα 349 χιλιάδες ευρώ περιλαμβανομένου ΦΠΑ.