Η Ελληνική Φωτογραμμετρική υπέγραψε σύμβαση με τον Δήμο Ηρακλείου Κρήτης για την εκτέλεση του 2ου υποέργου: "Ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών και ψηφιακών δεδομένων" του έργου "Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών και εξυπηρέτηση του πολίτη στο Δήμο Ηρακλείου Κρήτης".

Το έργο περιλαμβάνει την ανάπτυξη και προμήθεια εφαρμογών και ψηφιακών δεδομένων πολεοδομικών πληροφοριών και εφαρμογών καθαριότητας και χάρτη οδηγού πόλης. Το τίμημα του έργου ανέρχεται σε 279.650 ευρώ. Στο σχετικό διαγωνισμό είχαν κατατεθεί συνολικά 4 προσφορές.