Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark International Inc. για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία & FYROM, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο έργο MPS για την εταιρεία L’Οreal στην Ελλάδα.

Επιλέγοντας τη λύση της Lexmark η L’Οreal Hellas κατόρθωσε: 67% μείωση πλήθους συσκευών, 62% ενοποίηση σε συσκευές και τεχνολογίες, 40% μείωση σε παραγόμενες σελίδες, 48% μείωση του εκτυπωτικού κόστους. Πλέον των προαναφερθέντων, επιπλέον όφελος για την εταιρεία αποτελεί η ελαχιστοποίηση διαχείρισης των αναλωσίμων και συντήρησης του εξοπλισμού, οι οποίες έχουν αναληφθεί αποκλειστικά από τον προμηθευτή. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί η ευελιξία του να τυπώνει ο κάθε χρήστης σε όποιο πολυμηχάνημα επιθυμεί και η αξιοποίηση της δυνατότητας εκτύπωσης εμπιστευτικών εγγράφων σε κοινόχρηστους εκτυπωτές με χρήση (PIN).