Η Τράπεζα Πειραιώς επέλεξε, σύμφωνα με πληροφορίες, την Dell, ύστερα από αξιολόγηση σε σχετικούς διαγωνισμούς, για την προμήθεια, εγκατάσταση και υποστήριξη σε επίπεδο ProSupport τεσσάρων ωρών, mission-critical υποδομής blade servers καθώς και για υπηρεσίες IT advisory με dedicated technical account manager, reporting, SLA, κλπ.

Θα εγκατασταθούν συνολικά τρεις Dell PowerΕdge m1000e Βlade Εnclosures με 48 Dell PowerΕdge N620 Blade Servers σε πολύ ισχυρή σύνθεση. Η συγκεκριμένη υποδομή που περιλαμβάνει και το αντίστοιχο networking, συμπεριλαμβάνει και τα νέα Dell Force10 MXL Blade Switches με χαρακτηριστικά όπως:  32*10 gigabit internal ports, up to 24*10 gigabit or up to 6*40 gigabit external ports, full stacking support, industry standard CLI, Εnterprise Class OS, Layer 3, κ.ά. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η υποδομή θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ανάγκες της Τράπεζας ύστερα από την απορρόφηση της ΑΤΕbank.