Η Infolex, επίσημος αντιπρόσωπος της Lexmark International για τις χώρες Ελλάδα, Κύπρο, Μάλτα, Αλβανία & FYROM, υλοποίησε ένα ολοκληρωμένο έργο MPS για την εταιρεία Deloitte, μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών παγκοσμίως.

Το έργο MPS περιλαμβάνει την ανανέωση του εκτυπωτικού εξοπλισμού στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Μαρούσι, υπηρεσίες διαχείρισης εκτυπώσεων και αναλώσιμων, καθώς και υπηρεσίες after-sales, οι οποίες πραγματοποιούνται μέσω των αυτοματοποιημένων εργαλείων που η Infolex διαθέτει για το σκοπό αυτό. Η χρήση της πλατφόρμας MPS Dashboard την οποία έχει αναπτύξει η εταιρεία επιτρέπει στους χρήστες του πελάτη να καταχωρούν αιτήματα after-sales support και να έχουν πλήρη εικόνα των μετρήσεων κάθε συσκευής, των μηνιαίων χρεώσεων και των αντίστοιχων παραστατικών που έχουν εκδοθεί.