Η SiEBEN υλοποίησε Print & Scan Solution στην εταιρεία Diana Shipping Services S.A. στο πλαίσιο εγκατάστασης Document & Messaging Archiving System. Σχεδιάστηκε ειδική διαδικασία για την αντιμετώπιση των εισερχόμενων έντυπων τιμολογίων της εταιρείας και τον ηλεκτρονικό διαμοιρασμό τους προς έγκριση στα διάφορα τμήματα.

Στόχος η εξοικονόμηση χρόνου, η εξάλειψη λαθών και η ψηφιοποίηση των τιμολογίων για λόγους ψηφιακής αρχειοθέτησης, έγκρισης και reporting. Για το σκοπό αυτό εγκαταστάθηκε ένα scanner HP Enterprise Scanjet 7000n και μέσω ειδικού software (NSI Autostore Express) το scanner αυτό προγραμματίστηκε ώστε να συμμετέχει σε workflows.