Η d.d. Synergy υλοποιεί έργο εγκατάσταση λογισμικού SAP στην εταιρεία Nutriart με στόχο την ενοποίηση των διαδικασιών, την ολοκλήρωση των πληροφοριακών συστημάτων της και την αναδιοργάνωση των διαδικασιών λειτουργίας μέσω της χρήσης των βέλτιστων πρακτικών στις οποίες βασίζεται το συγκεκριμένο λογισμικό.

Η υλοποίηση του έργου έχει ήδη ξεκινήσει και θα ολοκληρωθεί σε 18 μήνες από την έναρξή της, έτσι ώστε το νέο λογισμικό να λειτουργεί παραγωγικά για την εξυπηρέτηση των συνολικών αναγκών του ενοποιημένου οργανισμού, όπως αυτός προέκυψε από τη συγχώνευση των εταιρειών Κατσέλης, Αλλατίνη και Ελβιπετ. Τα υποσυστήματα του λογισμικού SAP που θα εγκατασταθούν είναι:  Οικονομική Διαχείριση, Ελεγκτική – Διοικητική Λογιστική, Πωλήσεις – Διανομές,  Διαχείριση Αποθηκών& Προμηθειών, Προγραμματισμός – Έλεγχος και Κοστολόγηση Παραγωγής, καθώς και Διαχείριση Ποιότητας.