Τουλάχιστον εδώ και μια δεκαετία κάποιοι ερευνητές είχαν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι η έρευνα πρέπει να έχει άμεσα και ορατά οφέλη για την κοινωνία και την επιχειρηματικότητα. Πλέον, ακόμα και οι πιο ρομαντικοί κατανοούν ότι αυτή η αλλαγή δεν είναι επιλογή, αλλά ανάγκη.

Από το 5% στο 3% έχουν περιοριστεί οι πιθανότητες έγκρισης μιας πρότασης που αφορά σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Ο ανταγωνισμός σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι σκληρός και οι απαιτήσεις της ΕΕ γίνονται συνεχώς αυστηρότερες.

Μέχρι πριν από δύο χρόνια, τα αποτελέσματα της έρευνας ενός ευρωπαϊκού έργου πληρούσαν τις προϋποθέσεις διάχυσης της πληροφορίας με την κατασκευή ενός web site, δημοσιεύσεις σε εξειδικευμένα έντυπα και ψηφιακά μέσα και παρουσιάσεις σε κάποια επιστημονικά συνήθως συνέδρια. Αυτό ήταν το σύνηθες μοντέλο, το οποίο κάποιες φορές διαφοροποιούνταν όταν το έργο είχε αρκετά πυροτεχνήματα για να έλξει το ενδιαφέρον των δημοσιογράφων τεχνολογίας και επιστήμης. Η κατάσταση αυτή φαίνεται να αλλάζει καθώς, η ΕΕ πλέον δίνει αξία στην ευρύτερη διάχυση των αποτελεσμάτων, ενθαρρύνοντας την επιτάχυνση της διαδικασίας που οδηγεί από το ερευνητικό εργαστήρι στην κοινωνική εφαρμογή των εξαγόμενων των έργων αυτών, ακόμη και κατά τη διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων projects. Σε αυτό το πλαίσιο, Το Innovathens, ο κόμβος στήριξης της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας της Τεχνόπολις του Δήμου Αθηναίων, επιδιώκοντας να συμβάλλει από τη μεριά του στη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, σχεδίασε και υλοποιεί το έργο Forward.

Η «ψυχή» του Forward είναι μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα που λαμβάνει από την ομάδα του έργου την πρωτογενή πληροφορία και τη μορφοποιεί ώστε να είναι εύληπτη και κατανοητή από διαφορετικές ομάδες κοινού. Αυτό σημαίνει από τη δημιουργία ενός site έως την παραγωγή άρθρων και οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο θα διανεμηθεί στα κατάλληλα για κάθε περίπτωση κανάλια δημοσιοποίησης.

Επιπλέον, στόχος του Forward είναι να λειτουργήσει και ως ένας κοινός τόπος ανταλλαγής ιδεών για ερευνητικά κέντρα και επιχειρήσεις, οι οποίες ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην έρευνα και να αξιοποιήσουν στη συνέχεια τα αποτελέσματά της. Πρόκειται για μια επίκαιρη και πολλαπλά ωφέλιμη δράση, η οποία ωστόσο εγείρει κάποια ερωτηματικά που συζητήσαμε με τον κύριο Αντώνη Οικονόμου, Γενικό Διευθυντή του Innovathens.

Με ποιο τρόπο θα προσεγγίσετε την ερευνητική κοινότητα για να γίνει γνωστή η δράση σας;

Με σειρά εκδηλώσεων, απ’ ευθείας επαφές και εξωτερικούς συνεργάτες με σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση ευρωπαϊκών ερευνητiκών προγραμμάτων. Το προσωπικό του κόμβου θα ενισχυθεί ειδικά γι’ αυτή τη δράση.

Θεωρείτε ότι η Ελλάδα διαθέτει αυτήν την περίοδο αρκετά έντυπα και ψηφιακά μέσα που είναι διατεθειμένα να προβάλουν αποτελέσματα ερευνητικών έργων;

Όχι. Ελπίζουμε, ωστόσο, ότι η πρωτοβουλία μας θα έχει την αναγκαία προβολή και θα λειτουργήσει ευεργετικά στην αύξηση του σχετικού ενδιαφέροντος, στηριζόμενη στην εκλαΐκευση της παρουσίασης σύνθετων εννοιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Δεδομένου ότι το ποσοστό των έργων που τα ελληνικά ερευνητικά κέντρα λειτουργούν ως coordinator είναι μικρό και το communication budget συνήθως ορίζεται από τον coordinator από που θα εξασφαλίζονται τα χρήματα που θα αμείβουν την υπηρεσία που προσφέρετε;

Το νέο πλαίσιο των χρηματοδοτούμενων Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – και ειδικά το HORIZON 2020 – δίνει μεγάλη βαρύτητα στην κοινωνική επίδραση των αποτελεσμάτων της έρευνας, απαιτώντας ειδικές, αναβαθμισμένες δράσεις και χρηματοδοτώντας γενναία τη δημοσιοποίηση και διάχυσή τους. Είναι και αυτός ένας από τους λόγους που πιστεύουμε ότι το Forward θα τύχει ευνοϊκής υποδοχής από τους συντελεστές των έργων, δεδομένου ότι ο προϋπολογισμός του ονομαζόμενου Impact κατανέμεται σε όλους τους εταίρους και όχι μόνον στον επικεφαλής.