Η Axis Communications, της οποίας αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η CPI, πραγματοποίησε μία νέα έρευνα, σύμφωνα με την οποία ένα IP Σύστημα Παρακολούθησης έχει χαμηλότερο Συνολικό Κόστος Ιδιοκτησίας κατά 3,4% απ' ότι ένα αντίστοιχο αναλογικό σύστημα ενώ παράλληλα υπάρχουν αρκετά μη μετρήσιμα πλεονεκτήματα για την IP όπως καλύτερη ποιότητα, διαχείριση και ευελιξία.

Η έρευνα διεξήχθη από ανεξάρτητο αναλυτή και ήταν βασισμένη μόνο στα μετρήσιμα  βασικά  κόστη ιδιοκτησίας. Τα αποτελέσματά της επιβεβαιώθηκαν από Εταιρείες Μηχανισμών Ασφαλείας, Βιομηχανικούς αναλυτές καθώς και μεταπωλητές.