Η EMC Hellas, σε συνεργασία με το portal Biztech.gr, πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με τους τρόπους που επιλέγουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για να προστατεύσουν όσα δεδομένα θεωρούν κρίσιμα για την εύρυθμη λειτουργία τους.

Σύμφωνα με την έρευνα, οι υπεύθυνοι ΙΤ θεωρούν πως επιβάλλεται να παίρνουν backup για να προστατεύουν τις βάσεις δεδομένων (89%), τα αρχεία  με τα στοιχεία των χρηστών (70%), τα μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (57%) και τα δεδομένα του εταιρικού site/intranet (40%). Ο ρυθμός με τον οποίο εμπλουτίζονται ή τροποποιούνται  τα δεδομένα της κάθε επιχείρησης επηρεάζει σαφώς τη συγκεκριμένη απόφαση,  καθώς  3 στους 4 ερωτηθέντες δηλώνουν πως παίρνουν  backup σε καθημερινή βάση, έχοντας εγκαταλείψει την πρακτική του  εβδομαδιαίου backup ως ξεπερασμένη, ενώ 2 από τους 3 ερωτηθέντες δηλώνουν πως δεν κρυπτογραφούν τα δεδομένα για τα οποία δημιουργούν αντίγραφα ασφαλείας.

Όσον αφορά τη συχνότητα ανάκτησης δεδομένων από τα αντίγραφα ασφαλείας που έχουν δημιουργηθεί, το 85% απαντά ‘πολύ σπάνια’, το 13% μια φορά το μήνα, ενώ το υπόλοιπο 2% κάθε εβδομάδα. Σε κάθε περίπτωση, οι έλληνες CIOs δεν υποτιμούν την  ανάγκη για τη λήψη backup, αφού περισσότεροι από 6 στους 10 θεωρούν ότι, σε περίπτωση απώλειας δεδομένων, η εταιρεία τους θα είχε “αδυναμία συνολικής λειτουργίας”.

Τέλος, όσον αφορά το cloud, και ειδικότερα την αποθήκευση δεδομένων σε υποδομές cloud, το 50% των ερωτηθέντων δεν αξιοποιεί την τεχνολογία cloud, είτε διότι θεωρεί πως δεν είναι ακόμα έτοιμη από πλευράς απόδοσης (15%), είτε για λόγους ασφαλείας και κανονιστικών ρυθμίσεων (35%). Το υπόλοιπο 50% χρησιμοποιεί ήδη το cloud, είτε δοκιμαστικά (16%), είτε συμπληρωματικά προς τα μαγνητικά μέσα (24%). Όσον αφορά τα big data, πάνω από 1 στους 3 υπεύθυνους IT (36%) δηλώνει ότι δεν γνωρίζει καθόλου ή δεν ξέρει ακριβώς τη σημασία των Big Data.