Η MediaMind δημοσίευσε μια νέα έρευνα με τίτλο: "Financial Services: Making Smart Investments in Online Advertising".

Η πλειοψηφία των οικονομικών υπηρεσιών ακολουθούν το δρόμο της Online διαφήμισης, η οποία αποτελεί πλέον στρατηγικό μέσο προώθησης των υπηρεσιών τους.

Οι διαφημιζόμενοι καθιστούν την Online διαφήμιση το πιο σημαντικό όχημα marketing σε ότι αφορά στην επένδυση που κάνει ο κλάδος σε επίπεδα διαφήμισης.
Πάνω από το 50% των impressions που παραδόθηκαν παγκοσμίως από την MediaMind αφορούσαν τραπεζικές υπηρεσίες, με τις ασφαλιστικές υπηρεσίες (σπιτιού και αυτοκινήτων) να ακολουθούν.

Οι εταιρείες Πιστωτικών Καρτών καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να προσελκύσουν τους χρήστες προς τις καταχωρίσεις τους και να επιτύχουν τα υψηλότερα Conversion Rates και Click Through Rates. Η έρευνα δείχνει ότι ένας χρήστης είναι πολύ πιο πιθανό να προβεί σε κάποια συναλλαγή μετά την πρώτη επαφή με μια καταχώριση και όχι μετά από πολλαπλές επαφές.

Ένα ακόμα συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι η χρήση Rich Media και ιδιαίτερα εκείνων που περιλαμβάνουν video, βελτιώνει σημαντικά την απόδοση μιας καμπάνιας. Η χρήση Rich Media μπορεί μέχρι και να τριπλασιάσει το Click Through Rate μιας καμπάνιας, συγκρινόμενο με τα απλά Banners. Η χρήση Video εκτοξεύει ακόμα περισσότερο το CTR και τι Conversion Rate.