Η Novell γνωστοποίησε τα αποτελέσματα μιας νέας έρευνας της Harris Interactive, που πραγματοποιήθηκε σε πάνω από 200 ηγετικά στελέχη IT μεγάλων επιχειρηματικών οργανισμών.

Η έρευνα, η οποία χρηματοδοτήθηκε από τη Novell, αποκαλύπτει μεγαλύτερη ευρεία χρήση του υπολογιστικού νέφους σε σχέση με αυτή που υπεδείκνυε προηγούμενη έρευνα και καταδεικνύει το επιταχυνόμενο μομέντουμ πίσω από την ανάπτυξη υποδομών ιδιωτικού υπολογιστικού νέφους. Η χρήση του υπολογιστικού νέφους αποτελεί στόχο για πολλούς επιχειρηματικούς οργανισμούς – αλλά το ερώτημα παραμένει: Ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για την ενίσχυση της δυναμικής του υπολογιστικού νέφους, τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας και της εξοικονόμησης κόστους, ελαχιστοποιώντας παράλληλα τον κίνδυνο;

Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη έρευνα της Harris Interactive, η οποία επικεντρώνεται πρωτίστως σε διευθυντές IT και ανώτερα στελέχη μεγάλων επιχειρηματικών οργανισμών  (2,500-20,000+ υπάλληλοι), το 77% αναφέρει ότι χρησιμοποιεί μια μορφή υπολογιστικού νέφους σήμερα, σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με παλαιότερα.

Η έρευνα της Harris Interactive αποκάλυψε επίσης ότι η ασφάλεια αποτελεί το βασικό εμπόδιο στη χρήση του υπολογιστικού νέφους, με το 83% των ερωτηθέντων να πιστεύει ότι το ιδιωτικό υπολογιστικό νέφος προσφέρει τα περισσότερα πλεονεκτήματα του δημόσιου υπολογιστικού νέφους (απαλλαγή από την υποχρέωση συντήρησης του υλισμικού, χαμηλότερο κόστος συντήρησης, κλιμάκωση πόρων, χαμηλότερες αρχικές δαπάνες) χωρίς τα ζητήματα ασφάλειας και συμμόρφωσης του δημόσιου νέφους.