Σύμφωνα με την έρευνα της Ipsos Mori, οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αναπτύσσουν ψηφιακή στρατηγική αποκτούν καλύτερα Insights για τους πελάτες τους, θωρακίζουν τα συστήματά τους έναντι των ψηφιακών απειλών και αξιοποιούν τα δεδομένα από όλες τις λειτουργίες τους.

Εντύπωση προκαλούν τα υψηλά ποσοστά υιοθέτησης του self-service IT, της κατανόησης του ψηφιακού μετασχηματισμού, αλλά και της εμπιστοσύνης στην ψηφιακή ασφάλεια των πληροφοριακών συστημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα. Δεδομένου ότι, σύμφωνα με τις περισσότερες έρευνες, αυτά είναι ζητήματα που απασχολούν τα boards των μεγαλύτερων πολυεθνικών, εύλογα αναρωτιέται κανείς εάν οι εργαζόμενοι στις ΜμΕ στην Ελλάδα είναι digital evangelists ή υπερβολικά αισιόδοξοι σχετικά με την υλοποίηση business intelligence έργων.

Πόσο… business intelligent είναι οι μικρομεσαίες;
Το 67% των εργαζομένων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα εκτιμούν ότι έχουν επαρκή δεδομένα από το σύνολο των λειτουργιών, ώστε να καλύψουν τις ανάγκες των πελατών τους, αλλά και να εκμεταλλευθούν νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Τρεις στις πέντε μικρομεσαίες επιχειρήσεις θεωρούν ότι έχουν λεπτομερή εικόνα για τους πελάτες τους, ως απόρροια της επένδυσής τους σε ψηφιακές τεχνολογίες. Η πεποίθηση αυτή επιβεβαιώνεται στο 65% των πολύ μικρών επιχειρήσεων. Στον αντίποδα, ένα διόλου ευκαταφρόνητο 42% των επιχειρήσεων που δεν επενδύει σε ΒΙ θεωρεί ότι ξέρει κάθε λεπτομέρεια (!) για τον πελάτη της.

Digital training, ο αδύναμος κρίκος (;)
Τρεις στους δέκα εργαζόμενους σε μικρομεσαίες στην Ελλάδα δήλωσαν ότι κλήθηκαν να χρησιμοποιήσουν νέα τεχνολογικά εργαλεία χωρίς καμία εκπαίδευση –με το 33% να αναφέρει ότι βασίζεται σε κάποιον συνάδελφο για να τους δείξει τα συστήματα. Μόλις το 34% των μικρομεσαίων έχει επενδύσει στην ψηφιακή εκπαίδευση των υπαλλήλων. Παρά τη μάλλον… πρόχειρη προσέγγιση των ΜμΕ στο digital training, το 61% αυτών θεωρεί ότι είναι σε θέση να χειριστεί τον όγκο δεδομένων που παράγονται από τις καθημερινές λειτουργίες τους.

Χωρίς αμφιβολία, οι training πρωτοβουλίες θα έπιαναν τόπο, καθώς το 78% των εργαζομένων εμφανίζεται διατεθειμένο να επενδύσει χρόνο στην εκμάθηση νέων συστημάτων. Σε αντιστοιχία με την Ευρώπη, οι Έλληνες εργαζόμενοι πιστεύουν, σε ποσοστό 61%, ότι τα μεγαλύτερα σε ηλικία στελέχη χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Προτού βιαστεί κάποιος να κατηγορήσει τους ερωτηθέντες για… age discrimination, αξίζει να αναλογιστεί ότι το 74% των εργαζομένων 55-64 ετών δηλώνουν ότι αισθάνονται αποκομμένοι από τις τεχνολογικές εξελίξεις.

Είναι έτοιμες οι ΜμΕ για το digital transformation;
Το 58% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δηλώνει ότι βρίσκεται σε στάδιο ψηφιακού μετασχηματισμού –μολονότι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν έγγραφα. Μόλις το 14% αυτών έχει γίνει σχεδόν paperless, ενώ το 24% έχει ψηφιοποιήσει σχετικά λίγες διαδικασίες.Το 25% των ΜμΕ έχει εσωτερική Διεύθυνση Πληροφορικής, ενώ το 47% υιοθετούν το concept του self-service IT σε ότι αφορά τη διαχείριση των δεδομένων (το ποσοστό ανεβαίνει στο 61% στις πολύ μικρές επιχειρήσεις, μάλλον για προφανείς λόγους). Τέλος, σχετικά με την ψηφιακή ασφάλεια, το 66% των εργαζόμενων σε ΜμΕ στην Ελλάδα αισθάνονται σίγουροι για την ασφάλεια των συστημάτων τους και, σύμφωνα με τους αναλυτές, είναι αυτοί που έχουν περάσει από διαδικασίες ψηφιακού μεταχηματισμού.

Σχετικά με την έρευνα
Στην έρευνα της Ipsos MORI συμμετείχαν εργαζόμενοι από ΜμΕ στην Ελλάδα. Όλοι οι συμμετέχοντες εκπλήρωναν τα εξής βασικά κριτήρια: χρησιμοποιούν κάποια μορφή mobile computing και/ή Η/Υ στη δουλειά τους και εργάζονται για εταιρείες που απασχολούν μέχρι 250 εργαζόμενους. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν online, μέσω του Interactive panel της Ipsos, μεταξύ 26 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2016.