Η Tredit ολοκλήρωσε το έργο "Προμήθεια και Εγκατάσταση ολοκληρωμένου Τηλεματικού Συστήματος Δυναμικής Πληροφόρησης κοινού και αυτόματης έκδοσης εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών του Αστικού ΚΤΕΛ Κατερίνης".

Το έργο περιλαμβάνει ένα ολοκληρωμένο σύστημα τηλεματικής  παρακολούθησης του στόλου του ΚΤΕΛ με δυνατότητες πληροφόρησης του επιβατικού κοινού μέσα από τηλεματικές έξυπνες στάσεις που παρουσιάζουν τον χρόνο άφιξης των λεωφορείων στην πόλη της Κατερίνης.

Το Αστικό ΚΤΕΛ Κατερίνης είναι το πρώτο ΚΤΕΛ στην Ελλάδα, το οποίο λειτουργεί και διαχειρίζεται ένα ολοκληρωμένο έργο Τηλεματικής, ενώ εντός του Σεπτεμβρίου δύο ακόμη παρόμοια έργα στα Αστικά ΚΤΕΛ Βόλου και Βέροιας ολοκληρώνονται και παραδίδονται σε πλήρη λειτουργία.