Έτος ορόσημο στην ανάπτυξη των φωνητικών της συστημάτων, με νέο ρεκόρ 10.000 τερματικών, χαρακτηρίζει η Zetes το 2010, ανακοινώνοντας τα ετήσια αποτελέσματα σχετικά με την πορεία της ευρωπαϊκής αγοράς φωνητικών υπηρεσιών.

Η ευρωπαϊκή αγορά στην τεχνολογία φωνητικών συστημάτων αναπτύχθηκε εντυπωσιακά την τελευταία δεκαετία.

Ενδεικτικά από το 2002, έτος κατά το οποίο η Zetes παρουσίασε το 3i Voice Solution, οι χρήστες φωνητικών υπηρεσιών της, πέρασαν από τους 7 στους 50.000. Από τους 10.000 νέους χρήστες του 2010, το 85% χρησιμοποιεί μόνο τη φωνή σαν interface, ενώ το υπόλοιπο 15% κάνει χρήση πολυλειτουργικών εργαλείων
ή σε συνδυασμό με περιφερειακά τύπου RFID, πληκτρολογίων κλπ.

Η διαμορφούμενη τάση της αγοράς, καταδεικνύει μια όλο και αυξανόμενη ζήτηση κυρίως για φωνητικά τερματικά με δυνατότητα χρήσης έξω από την αποθήκη.

Παράλληλα, όσο ωριμάζει η συγκεκριμένη αγορά, είναι ευδιάκριτη μια όλο και αυξανόμενη ζήτηση σε περιφερειακά όπως οι αναγνώστες RFID.