Ενεκρίθησαν από τους υπουργούς των 27 κρατών μελών της Ε.Ε. οι νέοι κανόνες για την περιαγωγή στην Ε.Ε., οι οποίοι είχαν προταθεί από την Κομισιόν τον περασμένο Σεπτέμβριο και εγκρίθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Απρίλιο.

Από 1ης Ιουλίου μειώνεται έως και 60% ο λογαριασμός των καταναλωτών όσον αφορά το roaming. Ο νέος κανονισμός για την περιαγωγή στην Ε.Ε. εγγυάται ότι οι καταναλωτές δεν θα καταβάλλουν περισσότερο από 0,11 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) για την αποστολή SMS στην Ε.Ε. από το εξωτερικό.