Ελαφρά αρνητικές συνέπειες για την ίδια την αγορά Πληροφορικής στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να έχει ένα ενδεχόμενο Brexit, ενώ για την υπόλοιπη ευρωπαϊκή βιομηχανία του κλάδου η επίδραση μιας εξόδου της Βρετανίας από την Ε.Ε. θα ήταν μάλλον ουδέτερη σε βραχυπρόθεσμο ορίζοντα, όπως αναφέρει ο ΣΕΠΕ και σύμφωνα με ανάλυση της IDC, η οποία πραγματοποίησε σχετική έρευνα προκειμένου να αποτιμήσει τις πιθανές συνέπειες ενός Brexit στην αγορά του ΙΤ, τόσο της ίδιας της Μεγάλης Βρετανίας, όσο και της Ευρώπης στο σύνολο της.

Σε κάθε περίπτωση, η εκτίμηση της IDC είναι ότι μεγάλο μέρος των πανευρωπαϊκών επιπτώσεων από ένα πιθανό Brexit θα προσδιοριστεί μακροπρόθεσμα, ανάλογα με την επαναδιαπραγμάτευση των σχετικών Οδηγιών της Ε.Ε. και της νομοθεσίας και δεν μπορούν να προβλεφθούν πλήρως προς το παρόν. Όσο για την ίδια τη βρετανική αγορά, οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι, εφόσον το δημοψήφισμα της 23ης Ιουνίου οδηγήσει σε έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας από την Ε.Ε., «θα υπάρξουν μεν συνέπειες στη βρετανική αγορά ΙΤ, αλλά αυτές δεν θα είναι σε καμία περίπτωση δραματικές». Και αυτό γιατί, όπως εξηγούν οι ίδιοι, οι επενδύσεις στην Πληροφορική υπαγορεύονται πλέον περισσότερο από άλλες ανάγκες, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η μετάβαση στις τεχνολογίες της λεγόμενης “3rd Platform”, και λιγότερο από τον τοπικό οικονομικό κύκλο κάθε αγοράς.