Όπως επιβεβαίωσε, ο Γιάννης Ταφύλλης, Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, από τις 29 Δεκεμβρίου 2016 έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση το πράσινο φως για την άρση της αιρεσιμότητας, καταρρίπτοντας κάθε τυπικό εμπόδιο για την έναρξη του ΕΣΠΑ και ανοίγοντας το δρόμο για την υλοποίηση μεγάλων έργων Πληροφορικής που είχαν «παγώσει».

Σχολιάζοντας την άρση της αιρεσιμότητας, ο Γιάννης Σύρρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ DIGITALEUROPE, Αντιπρόεδρος για την Ευρώπη WITSA, δήλωσε στο NetFAX: «H άρση της αιρεσιμότητας για το ‘‘Θεματικό Στόχο 2. Βελτίωση της Πρόσβασης, της Χρήσης και της Ποιότητας των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών’’ είναι εξαιρετικά σημαντική για την προώθηση και ολοκλήρωση απαραίτητων έργων και δράσεων τεχνολογίας για τη χώρα, τα οποία θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της οικονομίας, στην οργάνωση του κράτους, στην πάταξη της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής, στην εξοικονόμηση σημαντικών πόρων, αλλά και στην εξυπηρέτηση του πολίτη και των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμο πλέον να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να προχωρήσουν άμεσα τα νευραλγικής σημασίας έργα ψηφιακής τεχνολογίας που θα ανοίξουν το δρόμο για μία σύγχρονη Ψηφιακή Ελλάδα».