Η Akeydor Limited σημειώνει ανάπτυξη στον τομέα SIEM και Log Management (Event Management, Log Management, Audit Management) με το Activeworx Enterprise και Activeworx Security Center.

Γι αυτό το λόγο ιδρύει έδρα στη Γερμανία με σκοπό την υποστήριξη των προϊόντων της στην αγορά της Γερμανίας και της Ελβετίας. Η αγορά του SIEM Management & Log Management έχει ταχεία άνοδο στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή αγορά ενώ ένα μεγάλο μέρος των τραπεζών και των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων οργανισμών στην Γερμανία, την Αυστρία και την Ελβετία αναζητούν άμεση πρόσβαση σε Presales & Technical Support στην ευρύτερη ζώνη τους. Η Akeydor σημειώνει την νέα έδρα με όνομα ActiveSphere και διεύθυνση στο Limburg της Γερμανίας.