Σε απόσχιση από την Ίλυδα Πληροφορική του κλάδου διασύνδεσης απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων και της απορρόφησής του από την θυγατρική εταιρεία Ι ΤΒΑ Telecom προχώρησαν οι δύο εταιρείες.

Ο συγκεκριμένος κλάδος περιλαμβάνει λογισμικό που σχετίζεται με την διασύνδεση απομακρυσμένων πληροφοριακών συστημάτων μέσω υποδομών internet, λογισμικό για την ανάπτυξη (development) ιδιωτικών διαύλων επικοινωνίας απομακρυσμένων (remote sites) συσκευών (φορητά τερματικά) με συγκεκριμένους servers μέσω υποδομών κινητής τηλεφωνίας και συγκεκριμένα GPRS (General Packet Radio Service), μεταφορά και διανομή ραδιοτηλεοπτικών σημάτων, καθώς και λογισμικό διαχείρισης φορητών συσκευών GPS (Global Position System).

Ο κύκλος εργασιών του παραπάνω κλάδου για το 2007 αντιπροσώπευε ποσοστό περίπου 2,85 % του κύκλου εργασιών της Ίλυδα Πληροφορική.